Monday, January 14, 2013

Line-up Farasu 2013

FARASU 2013
Selepas tahun 2011 yakni setahun setelah album pertama Farasu-'Menongkah Arus' diterbitkan, keanggotaan Farasu agak kerap bertukar. Keadaan ini bukan disengajakan tetapi ia berkaitrapat dengan komitmen beberapa individu yang pernah terlibat sebagai sebahagian daripada band ini.

Keanggotaan asal band yang masih kekal adalah aku dan Nahaq. Selebihnya kerap kali bertukar. Sebagaimana yang aku maklum sebelum ini, Bul (basist) menumpukan komitmennya pada perniagaan dan keluarga. 

Pada tahun 2013 ini, seiring dengan hasrat kami untuk maju kehadapan bersama pembaharuan muzik Farasu, barisan keanggotaan Farasu kini dianggotai oleh;

Nahaq-gitar
Yo Hand-gitar
Apai-bass
Shah-vokal
Fidaiyyin-drum

Band-band besar dunia seperti Megadeth, Inflames, Dimmu Borgir dan Dark Tranquility juga kerap bertukar barisan keanaggotaan band. Sekali ditekankan di sini, perubahan line-up ini berkait-rapat dengan komitmen masa, daya kreatif dan tenaga. Oleh kerana itu, kami menghormati buat individu-individu yang tidak dapat memberi komitmen tersebut dan kami juga tidak mahu menjadikan kesukaran memberi komitmen tersebut merencat perancangan masa depan Farasu.


No comments: